POLYFUNKČNÝ BYTOVÝ DOM DOBROVIČOVA UL. BRATISLAVA, 2009