POLYFUNKČNÝ BYTOVÝ DOM  KOVÁČSKA UL. BRATISLAVA, 2003