PEŠIA ZÓNA ŠAĽA CENTRUM, 2007 / autori KORNEL KOBÁK, OĽGA MELCEROVÁ, IMRICH PLEIDEL, ONDREJ PLEIDEL, PETER VITKO