BYTOVÝ DOM ULICA SLÁVIČIE ÚDOLIE/SVETLÁ ULICA, BRATISLAVA, 2007