POLYFUNKČNÝ SÚBOR "UHOĽNÉ SKLADY" BRATISLAVA, 2007