AVK ARCHITECTSTIOD
      RUŽINOV BRATISLAVA

RODINNÝ DOM
     PAŽICKÉHO UL. BRATISLAVA
HOTEL
     BANSKÁ BYSTRICA
REMING CONSULT ŽILINA
GREEN
     HOUSE TRENČÍN
REDING TOWER 2
ŽELEZNIČNÁ
     STANICA ŠTRBA
ŽELEZNIČNÁ STANICA ŠTRBA
AUTOSALÓN A GARÁŽ BRATISLAVA
RODINNÝ DOM PEZINOK
MESTSKÝ PARK
     PIEŠŤANY 
© AVK ARCHITECTS 2014