Administratívne centrum Reding Tower 2. Bratislava (autori: P. Vitko, K. Kobák) - Cena za architektúru CE.ZA.AR 2013

Pešia zóna Šaľa centrum 1. etapa  (autori: K. Kobák, O. Melcerová, I. Pleidel, O. Pleidel, P. Vitko) - nominácia na Cenu za architektúru CE.ZA.AR 2008

Administratívna budova Reding, Bratislava (autori: P. Vitko, K. Kobák, D. Barková, M. Poliačik, spolupráca: N. Kuhnová) - nominácia na cenu za architektúru CE.ZA.AR 2005

Bytový dom Kováčska ul., Bratislava (autori: P. Vitko, K. Kobák, spolupráca: N. Kuhnová, D. Barková, J. Čerešňák, M. Poliačik) -  Cena za architektúru CE.ZA.AR 2004CE_ZA_AR