Ocenenia

CE.ZA.AR

kancelárske priestory Reming Consult, Žilina (autori: K. Kobák, I. Nemethová, P. Vitko) - nominácia na Cenu za architektúru CE.ZA.AR 2015

Administratívne centrum Reding Tower 2, Bratislava (autori: P. Vitko, K. Kobák) - Cena za architektúru CE.ZA.AR 2013

Pešia zóna Šaľa centrum 1. etapa (autori: K. Kobák, O. Melcerová, I. Pleidel, O. Pleidel, P. Vitko) - nominácia na Cenu za architektúru CE.ZA.AR 2008

Administratívna budova Reding, Bratislava (autori: P. Vitko, K. Kobák, D. Barková, M. Poliačik, spolupráca: N. Kuhnová) - nominácia na cenu za architektúru CE.ZA.AR 2005

Bytový dom Kováčska ul., Bratislava (autori: P. Vitko, K. Kobák, spolupráca: N. Kuhnová, D. Barková, J. Čerešňák, M. Poliačik) - Cena za architektúru CE.ZA.AR 2004

Výber z ocenení a ocenených diel:

2013 – Krištáľové krídlo - finálová nominácia v kategórii Architektúra - Peter Vitko, Kornel Kobák

2004 – Bytový dom, Kováčska ulica, Bratislava - nominácia na Cenu Dušana Jurkoviča

2004 – Bytový dom, Kováčska ulica, Bratislava - nominácia na cenu ARCH

Súťaže

2018 - Vyzvaná súťaž Starohorská Bratislava - (autori: K. Kobák, P. Vitko, P. Višňovský, Ľ. Vitko)

2017 - Vyzvaná súťaž Business Centrum T3 Košice - 1.miesto (autori: K. Kobák, P. Vitko, P. Višňovský, Ľ. Vitko)

2016 – Vyzvaná súťaž Office Prístavná 1 Bratislava - 1.miesto (autori: K. Kobák, P. Vitko, P. Višňovský, Ľ. Vitko)

2015 – Vyzvaná súťaž Bory Office Bratislava - 1.miesto (autori: K. Kobák, P. Vitko, P. Višňovský, Ľ. Vitko)

2014 – Vyzvaná súťaž Business Centrum T2 Košice - 1.miesto (autori: K. Kobák, P. Vitko)

2001 – Verejná architektonicko-ubanistická súťaž - Predstaničný priestor Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave - 3.miesto (autori: K. Kobák, P. Vitko, D. Barková, M. Poliačik, Ľ. Vitková, P. Hriň, T. Dimun, M. Hanták, L. Krajčovič)