Projekty >> Administratívny objekt Tronet, 2001
Názov stavby:
Rekonštrukcia a dostavba prevádzkového objektu Tronet, a.s.
Lokalita:
Plynárenská ulica, Bratislava
Stupeň:
Realizácia
Autori:
Kornel Kobák, Peter Vitko