Projekty >> Bytový dom Štrkovecké jazero, 2007
Názov stavby:
Súťaž - Bytový dom pri Štrkoveckom jazere v Bratislave
Lokalita:
Bratislava - Ružinov
Stupeň:
Architektonická štúdia - návrh
Autori:
Kornel Kobák, Peter Vitko