Projekty >> Bytový dom Svetlá, 2010
Názov stavby:
Polyfunkčný bytový dom Slávičie údolie - Svetlá ulica
Lokalita:
ulica Slávičie údolie, Svetlá ulica, Bratislava
Stupeň:
Realizácia
Autori:
Kornel Kobák, Oľga Melcerová, Ivan Nemeth, Peter Vitko