Projekty >> Rekonštrukcia ihriska Jašíkova, 2002
Názov stavby:
Obnova vnútrobloku Jašíkova
Lokalita:
Jašíkova - Obilná ulica, Bratislava
Stupeň:
Realizácia
Autori:
Kornel Kobák, Peter Vitko