Projekty >> Lodenica Piešťany, 2008
Názov stavby:
Urbanistická štúdia Relaxačno-rezidenčný komplex Lodenica, Piešťany
Lokalita:
Lodenica Piešťany
Stupeň:
Urbanistická štúdia - návrh
Autori:
Zuzana Gladičová, Kornel Kobák, Ivan Nemeth, Oľga Melcerová