Projekty >> Mestský blok Sadová, 2009
Názov stavby:
Polyfunkčný mestský blok Sadová
Lokalita:
Sadová ulica, Trenčín
Stupeň:
Realizačná dokumentácia
Autori:
Kornel Kobák, Ivan Nemeth, Katarína Príkopská, Peter Vitko