Projekty >> Mestský blok Sadová, 2007
Názov stavby:
Polyfunkčný mestský blok, Sadová ulica, Trenčín
Lokalita:
Sadová ulica, Trenčín
Stupeň:
Dokumentácia pre stavebné povolenie
Autori:
Kornel Kobák, Oľga Melcerová, Ivan Nemeth, Katarína Príkopská, Peter Vitko