Projekty >> Polyfunkčný bytový dom Dobrovičova, 2009
Názov stavby:
Polyfunkčný bytový dom, Dobrovičova
Lokalita:
Dobrovičova ulica, Bratislava
Stupeň:
Architektonická štúdia - koncept
Autori:
Kornel Kobák, Peter Vitko