Projekty >> Polyfunkčný dom Sasinkova, 2019
Názov stavby:
Polyfunkčný dom, Sasinkova ulica
Lokalita:
Sasinkova ulica 21, Bratislava
Stupeň:
Realizácia
Autori:
Kornel Kobák, Peter Vitko