Projekty >> Bytový dom Sasinkova 21, 2019
Názov stavby:
Bytový dom, Sasinkova ulica
Lokalita:
Sasinkova ulica 21, Bratislava
Stupeň:
Realizácia
Autori:
Kornel Kobák, Peter Vitko
Bytový dom Sasinkova 21 je postavený v prieluke na Sasinkovej ulici v blízkosti centra Bratislavy. Dom je novostavbou s prevládajúcou funkciou bývania, nebytovými priestormi a dvojpodlažnou podzemnou garážou. Architektúra objektu zaceľuje stavebnú štruktúru bloku a vytvára kontrapunkt mohutnému solitérnemu objektu v susedstve budovy. V mieste nárožia stavba na úrovni parteru ustupuje a vytvára prekrytie vstupu vlastnou hmotou podlaží. Na najvyššom podlaží je nárožie kompozične ukončené „vežou“. Fasáda objektu je riešená jednoducho a striedmo. Napriek svojej komornej mierke dom architektonicky vhodne dopĺňa prieluku v mestskom bloku. Autor fotografií: Tomáš Manina