Projekty >> Rodinný dom Pezinok, 2014
Názov stavby:
Rodinný dom Pezinok
Lokalita:
Pezinok
Stupeň:
Realizačná dokumentácia
Autori:
Kornel Kobák, Peter Vitko