Projekty >> Rodinný dom Tichá, 2003
Názov stavby:
Rodinný dom Tichá
Lokalita:
Tichá ulica, Bratislava
Stupeň:
Realizácia
Autori:
Kornel Kobák, Daša Sobeková, Peter Vitko