Projekty >> Terminál integrovanej osobnej dopravy Ružinov, 2009
Názov stavby:
Určenie štandardov technicko-prevádzkového riešenia podoby Terminálu integrovanej osobnej dopravy (TIOD)
Lokalita:
Bratislava - Ružinov
Stupeň:
Architektonická štúdia - koncept
Generálny projektant:
Reming Consult, a.s.
Autori architektonickej časti:
Kornel Kobák, Oľga Melcerová, Katarína Príkopská, Peter Vitko