Projekty >> Trenčianske Teplice - Zóna Stred, 2007
Názov stavby:
Vyzvaná súťaž - Trenčianske Teplice - Zóna Stred
Lokalita:
Trenčianske Teplice
Stupeň:
Urbanistická štúdia - koncept
Autori:
Kornel Kobák, Ivan Nemeth, Peter Vitko