Projekty >> Urbanistická štúdia Bory, 2016
Názov stavby:
Urbanistická štúdia Bory
Lokalita:
Bratislava - Lamač, Devínska Nová Ves
Stupeň:
Urbanistická štúdia - návrh
Lokálni architekti:
Kornel Kobák, Peter Vitko
Autori:
Jakub Cigler Architekti, a.s.