Projekty >> Železničná stanica Štrba, 2013
Názov stavby:
Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad-Tatry (mimo), 2. etapa (ŽST Štrba)
Lokalita:
Štrba - Železničná stanica
Stupeň:
Realizačná dokumentácia
Generálny projektant:
Reming Consult, a.s.
Autori architektonickej časti:
Kornel Kobák, Katarína Kolčáková, Ivana Nemethová, Peter Vitko